Biludlejningsbranchen står klar til at hjælpe til

Pressemeddelelse fra Dansk Mobilitet i lyset af Covid-19 situationen

Regeringen har håndteret Covid-19 situationen eksemplarisk med hensyn til den offentlige sektor og gjort det klart, at der også er stort fokus på den private sektors fortsatte drift og overlevelse.
Der er allerede kommet gode tiltag, der skal understøtte det danske erhvervsliv, men der mangler stadig en del, hvilket er helt naturligt, når man tænker på, at situationen udvikler sig minut for minut.

Det danske erhvervsliv har brug for, at der kommer klarhed om, hvilke udspil der kommer og hvad de helt præcist betyder for erhvervslivet. Hvis ikke der er klarhed, så kan der ikke ageres hensigtsmæssigt og velovervejet.

Den danske biludlejningsbranche er, på lige fod med resten af det danske erhvervsliv, allerede meget hårdt ramt af det verserende coronavirus udbrud. Der opleves allerede en kraftig nedgang i omsætningen, der går mod nulpunktet. Det vil inden længe udløse massefyringer og konkurser i branchen. På vegne af den samlede danske biludlejningsbranche opfodrer Dansk Mobilitet kraftigt til, at Regeringen fremkommer med en konkret handlingsplan med tiltag til at understøtte det private erhvervsliv, herunder biludlejningsbranchen, i denne historisk svære situation.

Der er ingen der ønsker at afskedige deres medarbejdere, hvis der kan findes andre løsninger. Derfor er det meget positivt at se, at der er åben- og lydhørhed fra Regeringens side, når erhvervslivet forklarer deres situation og fremkommer med løsningsforslag.

Vores håb er, at forslagene vil være grundlaget for, at der kommer præcise og håndfaste vejledninger ud til hele erhvervslivet. En manual for, hvordan vi står denne krise igennem i fællesskab.

"Biludlejningsbranchen står klar til at yde sit til at støtte Regeringen i deres kamp for at inddæmme og bekæmpe Covid-19 virussen. På nuværende tidspunkt, står der store bilflåder hos branchen - både normale udlejningsbiler, vare- og lastvogne, samt biler forbeholdt udlændige – som kan indgå i det offentliges kriseberedskaber i forbindelse med isolering og bekæmpelse af Covid-19 smitten. Det kunne være til sundhedspersonalet, til transport af smittede og andre samt alle andre opgaver, der kræver en større mobilitet end f.eks. en myndighed selv har til rådighed." - siger sekretariatschef hos Dansk Mobilitet, Christoffer Greenfort. 

Krisen er først lige startet for erhvervslivet, og den danske biludlejningsbranche er allerede hårdt ramt. Branchen er dybt afhængig af en velfungerende oplevelses- og turismeøkonomi. Imidlertid er der ingen udsigter til at denne del af økonomien forbedrer sig i den nærmeste fremtid. Danmark er på vej til at gå i stå. Hvis det private erhvervsliv også går i stå, ender den danske biludlejningsbranche i det totale kollaps. Det skal og må forhindres.

Danmark er først for alvor lukket ned, når erhvervslivets aktiviteten går i stå. Et aktivt erhvervsliv er nøglen til at mindske de negative effekter, som samfundet kommer til at møde på den anden side af pandemien. Vi skal holde gang i hjulene, mindske den stigende panik og løfte opgaven sammen – for alles skyld.

Dansk Mobilitet står klar til at hjælpe og afklare spørgsmål.


Ring eller skriv til:
Sekretariatschef, Christoffer Greenfort
cgr@danskerhverv.dk
41870817